Oferta

Doradzamy zakładom z branży: chemicznej, spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, zielarskiej, izolacyjnej, budowlanej, oponiarskiej, papierniczej itp.

Zaufali nam i dołączyły do grona stałych klientów koncerny z Polski, Niemiec, Japonii, Francji, Irlandii, Włoch  i Szwecji.

Głównym zadaniem Doradcy jest prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez Zleceniodawcę działalności związanej z rozładunkiem materiałów niebezpiecznych tak, aby wykonywanie to przebiegało w możliwie najbezpieczniejszy sposób i zgodnie z powoływaną ustawą oraz umową ADR.

Do obowiązków Doradcy należy w szczególności:
  • doradztwo w zakresie rozładunku towarów niebezpiecznych
  • ocena zgodności realizacji rozładunku towarów niebezpiecznych z wymaganiami określonymi przepisami ustawy i umowy ADR
  • sporządzanie bieżącego rocznego sprawozdania z działalności Zleceniodawcy w zakresie rozładunku towarów niebezpiecznych
  • sporządzanie raportu powypadkowego dla Zleceniodawcy, wojewódzkiego komendanta PSP oraz innych właściwych organów prowadzących postępowanie związane z wypadkiem, w wyniku którego szkody doznali ludzie, majątek lub środowisko podczas rozładunku materiałów niebezpiecznych
  • śledzenie procedur służących sprawdzaniu wyposażenia używanego w związku z rozładunkiem materiałów niebezpiecznych
  • doradztwo w zakresie prawidłowego szkolenia i szkolenie pracowników Zleceniodawcy w zakresie rozładunku materiałów niebezpiecznych oraz doradztwo w zakresie przechowywania dokumentacji szkoleniowej
  • wprowadzanie prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas rozładunku materiałów niebezpiecznych
  • doradztwo w zakresie doboru podwykonawców oraz partnerów zaangażowanych w rozładunek materiałów niebezpiecznych
  • nadzór nad odpowiednim wyposażeniem pracowników zaangażowanych w rozładunek materiałów niebezpiecznych w stosowne przepisy postępowania