Akty prawne

 

przepisy ADR
 

Umowa ADR składa się z umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach. W załączniku B określone są: wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern, dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych, wymagania w stosunku do załogi pojazdu, wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie, dokumentacja wymagana przy przewozie, wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele.

 

Ustawa Sejmu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112271367

TDT: http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/adr.html

GITD: http://www.gitd.gov.pl/category/gitd/towary-niebezpieczne-adr

Sprawozdanie roczne i Raport powypadkowy » Pobierz .pdf