Szkolenia ADR
Współorganizujemy seminaria oraz szkolenia na temat zmian, kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.
Szkolenia ADR
Współorganizujemy seminaria oraz szkolenia na temat zmian, kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.
Doradca ADR - DGSA
Definiujemy zasady świadczenia usług przez doradcę ADR (zatrudnienie, wynagrodzenie) oraz opracowujemy syntetyczne kompendia informacji nt. ADR.
Doradca ADR - DGSA
Definiujemy zasady świadczenia usług przez doradcę ADR (zatrudnienie, wynagrodzenie) oraz opracowujemy syntetyczne kompendia informacji nt. ADR.
Współpraca z instytucjami
Wspieramy we współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym Inspektoratem Transportu Drogowego.
Współpraca z instytucjami
Wspieramy we współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym Inspektoratem Transportu Drogowego.
Promocja i reklama
Promujemy wszystkich sympatyków DGSA-ADR na rynku szkoleń i usług.
Promocja i reklama
Promujemy wszystkich sympatyków DGSA-ADR na rynku szkoleń i usług.
Przepisy ADR
Opracowujemy metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych, wypracowujemy formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej dla zainteresowanych. Interpretujemy przepisy prawne oraz organizujemy zespoły pomocy prawnej.
Przepisy ADR
Opracowujemy metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych, wypracowujemy formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej dla zainteresowanych. Interpretujemy przepisy prawne oraz organizujemy zespoły pomocy prawnej.
Firma P.P.U.H. „MAXER” Spółka z o. o. realizuje założenia CSR (Corporate Social Responsibility), Społecznej odpowiedzialności biznesu - koncepcji, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy -> Projekt "CSR ekologiczny nie tylko dla dużych budowa dobrych relacji biznesowych MŚP"