Poznaj ADR DGSA
Portal współorganizuje seminaria oraz szkolenia na temat zmian, kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich sympatyków w firmach, opracowuję metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Sugeruje zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym Inspektoratem Transportu Drogowego.
Nie ryzykuj!
Definiuje zasady świadczenia usług przez doradcę ADR (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje wszystkich sympatyków DGSA-ADR na rynku szkole i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespoły pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej dla zainteresowanych. Nawiązuje współpracę z organizacjami związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendia informacji nt. ADR.
Zasięg działania
ADR DGSA Działamy w całej Polsce

DGSA ADR - kupon rabatowy